Moodul võimaldab sisestada lepingu andmed (kehtivus ja lepingu objekt) ning trükkida leping otse programmist. Võimalik jälgida lepinguid (aruandlus lepinguobjektide lõikes). Võimalik koostada maksegraafik.

Lisaks võimaldab süsteem genereerida arved automaatselt kehtivatele lepingutele.

Automaatne kliendistaatuse määramine, kus arvestatakse lepingu kehtivust ja puhkuse määramist.